Gối ôm bằng hạt xốp

Gối ôm bằng hạt xốp, chịu sức nặng cơ thể tốt, giúp lưu thông máu.

Mô tả

Gối ôm bằng hạt xốp, chịu sức nặng cơ thể tốt, giúp lưu thông máu.