Gối xốp đệm tròn (lót ngồi)

21 

Mô tả

Gối xốp đệm tròn (lót ngồi), dùng để lót ngồi xem hoặc lót trên ghế gỗ.